Nhạc Hoa Ngữ Hôm Nay Nghe Gì? - V.A

Nhạc Hoa Ngữ Hôm Nay Nghe Gì? - V.A
05
Thái Từ Khôn (Cai Xu Kun)
06
Hoàng Tĩnh Mỹ (Huang Jing Mei), Lão Bản
10
Câu Tuyết Oánh (Gou Xueying), Trần Hân Uy (Chen Xin Wei), Hoàng Hân Uyển (Yennis Huang), NINEONE, Thượng Quan Hỷ Ái (Shang Guan Xi Ai)
11
Lay
12
Hoàng Tĩnh Mỹ (Huang Jing Mei)
13
Trần Vỹ Đình (William Chan)
14
Lý Tuấn Nghị (Li Jun Yi)
15
Trương Tân Thành (Steven Zhang)
18
Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101
19
Phong Tiểu Tranh
22
Hoàng Tử Thao (Z.TAO), Lưu Vũ Ninh (Liu Yu Ning)
26
Vương Tử Hiên (Jonathan Wong)
27
Kim Chí Văn (Jin Zhi Wen)
28
Châu Hưng Triết (Eric Chou), Cath Wong, Lâm Dịch Khuông (Phil Lam), E.viewz, Benjamin Kheng, Sezairi, Ben&Ben, Trần Bách Vũ (Jason Chan), Kelly Cheng, Narelle Kheng, Jocelyn Chan, NYK, Hà Lê, Bahiyya Haneesa, Fatin
Realtime - Người khác đang nghe
Có thể bạn muốn nghe
Phá Kén / 破茧
Trương Thiều Hàm (Angela Chang)
Someone You Loved (Live)
Hy Lâm Na Y (Curley G)
Tiểu Tinh Linh / 小精灵 Cover
Lý Dịch Hà (Li Yi Xia)
Sao Tôi Lại Đẹp Như Thế Này /我怎么这么好看 (Live)
Trần Phẩm Tuyên (Ju Chen), Phùng Nhược Hàng (Feng Ruo Hang), Khổng Tuyết Nhi (Snow Kong), Lâm Tiểu Trạch (Hana Lin), Ngu Thư Hân (Esther Yu)
Mojito
Châu Kiệt Luân (Jay Chou)
Không Đồng Hành / 不奉陪 (Live)
Cát Hâm Di (Ge Xin Yi), Lục Kha Nhiên (Lu Ke Ran), Lưu Lệnh Tư (Liu Ling Zi), NINEONE, Hứa Dương Ngọc Trác (Xu Yang Yu Zhuo), Tằng Khả Ny (Zeng Ke Ni), Trương Ngữ Cách (Zhang Yu Ge)