C-POP Today's Top Hits - V.A

C-POP Today's Top Hits - V.A
01
My Intuition
KECHIANG
04
Love Monster
Zhao Dengkai
05
Ice Cream
Hoàng Tử Thao (Z.TAO)
07
Midsummer Night'S Dream
Tiền Chính Hạo (Qian Zheng Hao)
08
Uh
Uh
Cosmos People
09
Sweet Fire
Matzka, Brandy
10
Struggles Of Growing Up
Trịnh Tâm Từ (Kelly Cheng)
12
Cheerio
Thái Bội Hiên (Ariel Tsai)
13
Say Giấc / 眠眠 (Ly Nhân Tâm Thượng Ost)
Uất Khả Duy (Yisa Yu), Hoắc Tôn (Henry Huo)
16
Cách Ngạn / 隔岸 Remix
Diêu Lục Nhất
17
Mưa / 雨 (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST)
Thẩm Dĩ Thành (Chen Yi Cheng)
18
Không Biết Phải Làm Sao / 不知所措
Vương Tĩnh Văn Không Mập
25
Tình Nhân / 情人 Cover
Ôn Ôn Đại Ca O
26
Tranh Cổ / 古画
Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)
28
Boom
Lay
31
敏感(Lh X Z.tao)
Lộc Hàm (Lu Han), Hoàng Tử Thao (Z.TAO)
32
Dream
Jun (Seventeen)
33
Mặt Đỏ / 面红
Trần Ah (Chen Ah)
34
Tàng Tâm / 藏心 (Cẩm Tú Nam Ca Ost)
Châu Bút Sướng (Bibi Zhou)
35
Xiang Dui Ni Shuo
Dương Tông Vỹ (Aska Yang)
36
No Turning Back
Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)
37
Eagle
Lay
38
Illusion Of A Desert Island
Trần Lôi (Panther Chan)
39
Atenna Of Future
Sugar Club
41
Down
Đường Vũ Triết (Danson Tang)
42
Mei Nan Zi Yu Xiang Yan
Lý Hạnh Nghê (Gin Lee)
44
Who Will U Think Of
Alina Cheng, Lawrence Liu
Đang quá HOT
02
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
Người khác đang nghe