C-POP Today's Top Hits - V.A

C-POP Today's Top Hits - V.A
01
Wanna Get Worse
Diêu Sâm (Yao Chen)
03
Time Out
Louis
04
Taj
Taj
Vivian Chan
05
Di Er Ci Gao Bai
Lil' Ashes
06
The Fish
Đang Cập Nhật
07
Crush
Đổng Thư Hàm ( Dong Shuhan)
08
It's Time
Trương Nhan Tề (Zhang Yan Qi)
09
Hong
Gainorva
10
So, This Is Love
Chantel Yiu
11
Qingchunfu
Lưu Vũ Hân (Young L€x)
12
No One Should Be Lonely
Tăng Tố Thứ (Zeng Sushu)
13
Changed
Ryan.B
14
Blame
Hoàng Lệ Linh (A-Lin)
15
V & I
Vivian Hsu
17
Who Will U Think Of
Trịnh Nhân Thanh (Alina Cheng), Lawrence Liu
19
Last Dance
Justin Lo, Dough-Boy
20
Thousands Of You
Bell Linh Huệ
21
Long D
Trần Khải Vịnh (Jace Chan)
22
Goodbye, Don'T Disturb
L (Đào Tử)
24
The Romantic One
Chỉ Tiêm Tiếu (Zhi Jian Xiao)
25
Chill
Ngô Kiến Hào (Vanness Wu)
26
Down
Đường Vũ Triết (Danson Tang)
27
Mei Nan Zi Yu Xiang Yan
Lý Hạnh Nghê (Gin Lee)
28
My Intuition
KECHIANG
30
Feels Like Magic
Dương Vân Tình (Sunnee Yang)
31
Love Monster
Zhao Dengkai
32
Ice Cream
Hoàng Tử Thao (Z.TAO)
34
Midsummer Night'S Dream
Tiền Chính Hạo (Qian Zheng Hao)
35
Uh
Uh
Cosmos People
36
Sweet Fire
Matzka, Brandy
37
Struggles Of Growing Up
Trịnh Tâm Từ (Kelly Cheng)
39
Cheerio
Thái Bội Hiên (Ariel Tsai)
40
Say Giấc / 眠眠 (Ly Nhân Tâm Thượng Ost)
Uất Khả Duy (Yisa Yu), Hoắc Tôn (Henry Huo)
43
Cách Ngạn / 隔岸 Remix
Diêu Lục Nhất
44
Mưa / 雨 (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà OST)
Thẩm Dĩ Thành (Chen Yi Cheng)
52
Tình Nhân / 情人 Cover
Ôn Ôn Đại Ca O
53
Tranh Cổ / 古画
Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)
55
Boom
Trương Nghệ Hưng (Lay Zhang)
58
敏感(Lh X Z.tao)
Lộc Hàm (Lu Han), Hoàng Tử Thao (Z.TAO)
59
Dream
Jun (Seventeen)
60
Mặt Đỏ / 面红
Trần Ah (Chen Ah)
61
Tàng Tâm / 藏心 (Cẩm Tú Nam Ca Ost)
Châu Bút Sướng (Bibi Zhou)
62
Xiang Dui Ni Shuo
Dương Tông Vỹ (Aska Yang)
63
No Turning Back
Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin)
64
Eagle
Trương Nghệ Hưng (Lay Zhang)
65
Illusion Of A Desert Island
Trần Lôi (Panther Chan)
66
Atenna Of Future
Sugar Club
68
Buông Tay / 放手
Tùy Kha Danh
Người khác đang nghe