Bảng xếp hạng MP3

01
Châu Khải Phong, Ngân Ngân
02
Minh Vương M4U, Đặng Tuấn Phương, ACV
03
Tăng Duy Tân, Drum7
06
Vũ Phụng Tiên, DT
07
Cao Thái Sơn, Đông Thiên Đức
08
Thái Học
09
Wren Evans, Itsnk
10
Thành Đạt
11
Rhyder, CoolKid, BAN
12
Ku Vàng, NBoro
14
Dee Trần, Quách Tuấn Du
15
Tăng Duy Tân
01
LE SSERAFIM
02
aespa
03
AKMU
05
JENNIE
07
Dynamic Duo, Lee Young Ji
08
NewJeans
10
ETA
NewJeans
12
JEON SOMI
13
(G)I-DLE
15
NewJeans
16
SEVENTEEN
17
NewJeans
Việt Nam
Âu Mỹ
Châu Á
Hòa Tấu