01
Đen, JustaTee
02
Khói, Sofia, Châu Đăng Khoa
03
Jack
06
AMee, Ricky Star, Lăng LD
07
Phan Mạnh Quỳnh, Karik
08
Lê Bảo Bình, DJ Đại Mèo
09
Ngô Kiến Huy, Yuno Bigboi
10
Minh Vương M4U, Thương Võ
11
Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Hoàng Rob, Khắc Hưng
16
Phương Ly, Rhymastic
17
Wean, MCK, Tenkitsune
18
NB3 Hoài Bảo