Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
02
Yến Vô Hiết (燕无歇)
Là Thất Thúc Đây
05
Ngu Hề Thán (虞兮叹)
Văn Nhân Thính Thư
06
Vong Xuyên Bỉ Ngạn (忘川彼岸)
Linh Nhất Cửu Linh Nhị
09
Lạc Trong Ảo Cảnh (迷失幻境)
IN-K, Vương Hân Thần
13
Dĩ Kiếm Vi Kỳ (以剑为期)
Trương Bích Thần
15
Tôi Như Một Kẻ Ngốc (我像一个傻瓜)
Hà Bắc Ngô Mạnh Đạt, Hà Nam Thuyết Xướng Chi Thần, Quang Năng Sử Giả
17
Phù Dung (芙蓉)
Cúc Tịnh Y
18
Lâm Giang Nhất Mộng (临江一梦)
Chấp Tố Hề, Thấu Thi, Nhất Sam Câm, Thiếu Niên Sương, Thiên Nguyệt Thỏ, Hứa Đa Quỳ, Nhu Mễ Nomi
20
Mộng Quyện (梦倦)
Tiêu Ức Tình Alex, Xích Tịch, Quốc Phong Âm Nhạc Liên Minh
Người khác đang nghe
Có thể bạn muốn nghe
A Little Love
Fiona Fung
Đào Hoa Nặc (桃花诺)
Đặng Tử Kỳ
Yến Vô Hiết (燕无歇)
Tưởng Tuyết Nhi
Cổ Họa (古画)
Cúc Tịnh Y
Phương Xa (远方)
Hồng Bố Điều, Lý Duyệt Quân
Bất Nhiễm (不染)
Tát Đỉnh Đỉnh
Vong Tiện (忘羡)
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến