Tìm kiếm toàn bộ kết quả trên Z i n g M P 3, N h a c C u a T u i, C h i a S e N h a c, K e e n g, ...

Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
01
Như Xưa (如故)
Trương Bích Thần
02
Thời Kết (时结)
Châu Thâm, Vương Giả Vinh Diệu
04
Vô Ngu (无虞)
Lý Tử Đình, Tỉnh Lung
05
Định Cách (定格)
Nhan Nhân Trung
06
Như Một (如一)
Nhậm Gia Luân
10
Cô Thành (孤城)
Lạc Tiên Sinh
11
Viết Tiếp (续写)
Thiện Y Thuần
17
Giang Thượng Vãn Phong Ngâm (江上晚风吟)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên
18
Định Tâm (定心)
Trịnh Vân Long
20
Trò Chơi Người Sói (狼人游戏)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Lệ Cách, Lại Lại Bất Bình Phàm
XEM PHIM ONLINE
Người khác đang nghe