Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
01
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
02
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
04
Thiên Vấn (天问)
Lưu Vũ Ninh
08
Bướm Đêm (灯蛾)
Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
11
Thanh Trừ (清空)
Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
12
Gwalla
Ngu Thư Hân
14
Tắc Ngoại Ca (塞外歌)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
16
For Ya
Tưởng Tiểu Ni
17
Lover Boy 88 (Live)
Lâm Mặc, Trần Tuấn Khiết, Trương Đằng, Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc, Tỉnh Cấp Đại Tường
19
Radio (Live)
Áo Tư Tạp, Châu Kha Vũ, Cốc Liễu Lâm, Lăng Tiêu, Doãn Hạo Vũ, Khánh Liên
20
Tuý Quyền (醉拳) (Live)
Mễ Tạp (Mika), Tiền Chính Vũ, Ngụy Tử Việt, Hà Ý Tuấn, A Khắc Chu Lực, Lâm Dục Tu, Tằng Hàm Giang
Đang quá HOT
02
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
Người khác đang nghe
Có thể bạn muốn nghe
Thiên Vấn (天问)
Lưu Vũ Ninh
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序) (DJ名龙版)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Sai Mùa (错季)
Thu Nguyên Y
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Vô Đề (无题)
Hồ Hạ