Tìm kiếm toàn bộ kết quả trên Z i n g M P 3, N h a c C u a T u i, C h i a S e N h a c, K e e n g, ...

Bảng xếp hạng K-POP

Bảng xếp hạng K-POP
01
Money
LISA
02
Only
Lee Hi
03
Lalisa
LISA
04
Savage
aespa
05
Gone
ROSÉ
07
Loco
ITZY
08
Next Level
aespa
11
Dumb Dumb
JEON SOMI
12
Flying, Deep In The Night
Lee Suhyun (AKMU), Onew (SHINee)
13
Sailing
Ahn Ye Eun
14
Queendom
Red Velvet
15
Snake
Girls Planet 999
17
Stereotype
STAYC
18
Ping Pong
HyunA, Dawn
Người khác đang nghe