Hãy thư giãn trong 2 phút


Rất tốt! Bạn đã nghỉ ngơi được 2 phút
2:00
Hãy thư giãn và lắng nghe,
Đừng chạm vào bàn phím và chuột của bạn!