Top 100 Nhạc Hoa Hay Nhất

Top 100 Nhạc Hoa Hay Nhất
02
Thiếu Niên / 少年
Mộng Nhiên
04
Ta Tên Trường An, Chàng Tên Cố Lý / 我叫长安,你叫故里
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên
07
Kiêu / Xiao
Tỉnh Lung (Jing Long)
09
Tây Sương Tìm Chàng / 西廂尋他
伯爵Johnny, 唐伯虎Annie
11
Hỏi Gió / 問風
金渔 / Kim Ngư
15
Mộ Hạ / 慕夏
Đẳng Thập Ma Quân
16
Nguyệt Lão Mặc Họa / 月老墨畫
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Chước Yêu
22
for ya
蔣小呢 / Tưởng Tiểu Ni
23
STARS AND SEA / 星辰大海
Hoàng Tiêu Vân
26
Thần Hồn Điên Đảo / Infatuate
Dian Deng / Đặng Điển
31
Wheat Waves
Yihuik
32
Hỏi / 问
Đường Cổ
33
Kim Thoa Thán (金釵敘)
澤典 / Trạch Điển
35
Vô Cảm / 无感
Wang Yibo - Vương Nhất Bác
37
Gió Nhẹ Lặng Lẽ / 微風悄悄
Bất Thị Hoa Hỏa Nha
38
Thức Tỉnh / 清醒
yihuik苡慧
40
Hoàng Mai Hí (黄梅戏)
吳瓊, Mộ Dung Hiểu Hiểu
41
Sao Trời Và Anh (星空与你)
Tiểu Lam Bối Tâm
42
Sự Ăn Ý Đầu Tiên
Xu Kai, Cheng Xiao
44
Đêm Chưa Tàn (夜未央)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên, Chước Yêu
45
Hảo Nhất Điểm / 好一点
Tiểu Lam Bối Tâm
46
Cười Đi
Tỉnh Lung (Jing Long)
47
Nhầm Lẫn Đèn Đường Với Ánh Trăng (错把路灯当月光)
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên
49
Thiên Sơn Tuyết (千山雪)
Mộ Dung Hiểu Hiểu
53
Thanh Phong Hành / 青鋒行
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Lệ Cách
54
Em Nhớ Anh Rồi (我想你了)
Tiểu Lam Bối Tâm
58
Bán Sinh Hí (半生戲)
Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
60
Như Một / 如一
Bất Thị Hoa Hỏa Nha, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
62
Crush
Lệ Cách, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
67
Mission
Thomas Chuang
68
Gwalla
THE9-YUSHUXIN
72
Trúc Mã Khứu Thanh Mai / 竹馬嗅青梅
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Chước Yêu
73
Tre Xanh (青竹)
渡鬼鬼
74
Cố Hương · Nhất / 故乡·一
Winky Thi, Thi Nương
78
Năm Tháng Bình An / 岁岁平安
Lý Vũ Xuân, Tiêu Chiến
80
Anh Yêu Em Không Màng Đến Ngày Quay Lại (我愛你不問歸期)
白小白 / Bạch Tiểu Bạch, Hạ Kính Hiên
81
Bỉ Ngạn / 彼岸
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Doãn Tích Miên
82
Where's Hope
Annie Lo
83
Thiên Thu Sơn Hà / 千秋山河
Tiểu Điền Âm Nhạc Xã, Lệ Cách, 浣語
84
Nhân Gian Hảo Niên Hoa
Hoàng Mai (Mei)
88
Vũ Thủy / 雨水
Âm Khuyết Thi Thính, Lý Giai Tư
90
Sweet Burden
Thomas Chuang
94
Sao Với Biển (星与海)
Tiểu Lam Bối Tâm
95
Công Tử Và Cô Nương (公子和姑娘)
劉亦心(可樂就是力量)
96
Tứ Thời Dữ Quân / 四時與君
澤典 / Trạch Điển, iFM
99
Tâm Hoa Nhi  / 心花兒
Chước Yêu, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
Người khác đang nghe