Hòa Tấu Tâm Trạng - V.A

Hòa Tấu Tâm Trạng - V.A
01
Riêng Một Góc Trời
Hòa Tấu, Saxophone, Guitar
02
Một cõi đi về
Trần Mạnh Tuấn
03
Tình Khúc Buồn
Vô Thường
04
Cát Bụi
Hòa Tấu
06
Diễm Xưa
Hòa Tấu
08
Thành Phố Buồn
Hòa Tấu
10
Bản Tình Cuối
Hòa Tấu, Guitar
12
Phôi Pha
Kim Tuấn
14
Ru Tình
Trần Mạnh Tuấn
Người khác đang nghe