Nhạc Trung Quốc Buồn Hay Nhất - V.A

Nhạc Trung Quốc Buồn Hay Nhất - V.A
02
Tiêu Hoàng Kỳ (Ricky Hsiao)
03
Chu Nghệ Bác (Zhou Yibo)
07
Dương Tông Vỹ (Aska Yang), Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen)
08
Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang)
09
Hồ Dương Lâm (Elieen Hu)
10
Tiêu Hoàng Kỳ (Ricky Hsiao)
11
Ngụy Tân Vũ (Wei Xin Yu)
12
Trương Kiệt (Jason Zhang)
13
Điền Phức Chân (Hebe Tien)
16
Vương Phi (Faye Wong)
Realtime - Người khác đang nghe
Có thể bạn muốn nghe
Nghe Tuyết / 聽雪 (Liệt Hỏa Như Ca OST)
Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen)
Năm Tháng Vội Vã
Vương Phi (Faye Wong)
Tay Trái Chỉ Trăng / 左手指月
Tát Đỉnh Đỉnh (Sa Ding Ding)
Lạnh Lẽo / 涼涼 (Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa OST)
Dương Tông Vỹ (Aska Yang), Trương Bích Thần (Zhang Bi Chen)
Vong Tiện / 忘羡 (Trần Tình Lệnh OST)
Vương Nhất Bác (Wang Yibo), Tiêu Chiến (Xiao Zhan)
May Mắn Bé Nhỏ
Điền Phức Chân (Hebe Tien)
Gặp Hay Không Gặp
Ngụy Tân Vũ (Wei Xin Yu)
Anh Ấy (Be Here With You OST)
Chu Nghệ Bác (Zhou Yibo)