Bảng xếp hạng K-POP

Bảng xếp hạng K-POP
01
No Thanks
Hyolyn
02
Attention
Dã Sinh Tam Thập
03
Sneakers
ITZY
04
Hype Boy
Dã Sinh Tam Thập
05
Pop!
Nayeon
06
My You
Jungkook (BTS)
07
Love Countdown
Nayeon, Wonstein
08
Lemon
Loco, Hwasa
09
Road
Shaun
10
Flip That
Loona
12
Test Me
Xdinary Heroes
13
You Are My Destiny
lilli lilli
15
I LUV U
Kim Jong Kook, KCM, Mirani
16
Strawberry Cake
Xdinary Heroes
17
Cheers
Seventeen
18
Sparkling
Chung Ha
19
I Love U
Winner
20
Somebody!
Loco, Hwasa
Người khác đang nghe