Thứ Ba Làm Việc Hăng Say - V.A

Thứ Ba Làm Việc Hăng Say - V.A
01
JustaTee, Phương Ly
02
Vũ Cát Tường
03
Huỳnh Tiên, RTee
05
Bảo Anh
07
Rhymastic
08
MR.A, DJ Minh Trí
09
Đình Khương, DageniX
10
Noo Phước Thịnh
12
EXO
13
BlackPink
14
NCT 127
15
Ariana Grande
16
The Chainsmokers, Aazar
17
Cher Lloyd
18
Little Mix, Nicki Minaj
19
Nick Jonas, Robin Schulz
20
Marshmello, Bastille
Realtime - Người khác đang nghe