Thiên Đàng - Wowy, JoliPoli

Nguồn: c h i a s e n h a c . v n

Brother
Wowy
Thương
Karik, Uyên Pím
Dân Chơi Xóm
RPT MCK, JustaTee
Đi Theo Bóng Mặt Trời
Đen, Giang Nguyễn
Tây Du Ký
Rik, Lil'One, EddyHuy, LéDK
Ghé Qua
Tofu, PC, Dick
Chạy (OST Ròm)
Wowy, LD SouthGanz
Đang quá HOT
02
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
Người khác đang nghe