Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
02
Khuất Lối
H-Kray
03
Cuối Cùng Thì
Jack - J97
04
Quả Phụ Tướng
Dunghoangpham
07
Trịnh Gia
Jack - J97
08
Trót Trao Duyên
NB3 Hoài Bảo, CT
09
Sao Cũng Được
Thành Đạt
10
Thủy Chung
Thương Võ, K-ICM, ACV
11
Kiếp Má Hồng
Tú Na, Tiểu Nhi
14
Tòng Phu
Keyo
15
Cưới Hông Chốt Nha
Út Nhị Mino, Đỗ Thành Duy, NH4T
16
Kìa Bóng Dáng Ai
Pháo, Sterry
19
Không Đâu Bằng Nhà
Phùng Ngọc Huy
20
Người Thương Em Đây Mà
Đinh Kiến Phong
Người khác đang nghe