Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
01
Ngoài 30
Thái Học
02
Bật Tình Yêu Lên
Tăng Duy Tân, Hòa Minzy
04
Phố Hoa Lệ
Chu Bin
05
Là Anh
Phạm Lịch, BMZ
07
Cuối Cùng Thì
Jack - J97
08
Gió
JanK
09
Chốn Phồn Hoa
Châu Khải Phong, ACV
10
Thị Mầu
Hòa Minzy, Masew
12
Hoa Cưới
Đạt Long Vinh, CT
13
Khuất Lối
H-Kray
15
Hoa Cưới (Remix)
Đạt Long Vinh, DJ Bibo, CT
16
Quả Phụ Tướng
Dunghoangpham
17
Em Lại Nhớ Anh Rồi
Tuệ Phương
18
Sắc Ngọc Ngà
Hữu Trí
19
nếu lúc đó
tlinh, 2Pillz
20
Lý Do Là Vậy
Hana Cẩm Tiên, TVk
Người khác đang nghe