Rainy Day's - Ballad Nhẹ Nhàng - V.A

Rainy Day's - Ballad Nhẹ Nhàng - V.A
04
Chúng Ta Ngày Ấy
Kim Han Sol, Shin Hồng Vịnh
07
Chờ Cơn Mưa
Yến Trang, Yến Nhi, Trịnh Thăng Bình
08
Cơn Mưa Đầu Tiên
Wanbi Tuấn Anh
09
Cơn Mưa Thời Gian
Quốc Cường, Khucmay
13
Cơn Mơ Băng Giá
Minh Quân, Thu Thủy
14
Mưa Trên Phố Bay Xa
M4U, Thùy Chi
16
Đi Từ Phía Mưa
Tiên Cookie
17
Mưa Nhớ
Hòa Minzy
Người khác đang nghe