Căn Phòng Trống (New Version) - M.O.M

Nguồn: c h i a s e n h a c . v n

Mùa Xuân Đầu Tiên
Như Quỳnh, Thế Sơn
Gõ Cửa Trái Tim
Quang Lê, Lệ Quyên
Trốn Tìm
Đen, MTV
Đò Dọc
Hoàng Lan, Mỹ Huyền
Khoảng Cách
Khánh Phong
Đêm Mưa Ngậm Ngùi
Diễm Thuỳ
Như Lời Đồn
Bảo Anh
Người khác đang nghe