Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
01
Cô Phòng
Hồ Quang Hiếu, Huỳnh Văn
02
Hoa Nở Bên Đường
Quang Đăng Trần, ACV
03
Hứa Đợi Nhưng Chẳng Tới
Lâm Tuấn, Vương Thiên Tuấn
05
Cẩm Tú Cầu
RayO, Huỳnh Văn
06
Thủy Triều
Quang Hùng MasterD
07
Lệ Cay 3
Du Thiên
08
Đấng Nam Nhi
Thái Học
10
Thiên Lý Ơi
Jack - J97
11
Đau Lòng Chữ Tưởng
Thành Đạt, Dương Hùng Sơn
13
Nếu Em Muốn Chia Tay
Châu Khải Phong, ACV
15
Nhân Sinh Quán
Jin Tuấn Nam
16
Cá Bơi Ngược Dòng
Vương Anh Tú
17
Áo Cưới Em Mang
Thành Đạt, Kevin Toàn
18
Nâng Chén Tiêu Sầu
Bích Phương
19
Mưa Đá
Quang Hùng MasterD
20
Bến Tương Phùng
Phú Quý, Lê Chí Trung
Người khác đang nghe