Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
01
Bến Tương Phùng
Phú Quý, Lê Chí Trung
02
Cô Phòng
Hồ Quang Hiếu, Huỳnh Văn
03
Hoa Nở Bên Đường
Quang Đăng Trần, ACV
04
Ngày Em Cưới
Châu Khải Phong, Nguyễn Vĩ, ACV
06
Thủy Triều
Quang Hùng MasterD
07
Đấng Nam Nhi
Thái Học
08
Thiên Lý Ơi
Jack - J97
09
Cảm Giác Không Phải Thực Tại
Lưu Hưng, Đông Thiên Đức
12
Cẩm Tú Cầu
Rayo, Huỳnh Văn
13
Nâng Chén Tiêu Sầu
Bích Phương
14
Từng Là
Vũ Cát Tường
16
Em Là 102
Đinh Đại Vũ
20
Tháng Mấy ... Chia Tay?
Khởi My, Kaisoul, Bảo Thạch
Người khác đang nghe