Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
01
Hoa Nở Bên Đường
Quang Đăng Trần, ACV
03
Thủy Triều
Quang Hùng MasterD
04
Cô Phòng
Hồ Quang Hiếu, Huỳnh Văn
05
Ngày Em Cưới
Châu Khải Phong, Nguyễn Vĩ, ACV
06
Đấng Nam Nhi
Thái Học
09
Cảm Giác Không Phải Thực Tại
Lưu Hưng, Đông Thiên Đức
10
Nâng Chén Tiêu Sầu
Bích Phương
11
Thiên Lý Ơi
Jack - J97
12
Cẩm Tú Cầu
Rayo, Huỳnh Văn
13
Từng Là
Vũ Cát Tường
15
Tháng Mấy ... Chia Tay?
Khởi My, Kaisoul, Bảo Thạch
16
Hóa Ra Lại Hay
Aki Khoa, Đông Thiên Đức
17
Bức Tranh Lem Màu
Khang Việt, Châu Khải Phong
19
Con Tim Anh Thay Đổi
Thủy Lê, ACV
20
Chẳng Thể Nói Ra
Thành Đạt
Người khác đang nghe