Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
02
Quả Phụ Tướng
Dunghoangpham
03
Cuối Cùng Thì
Jack - J97
04
Khuất Lối
H-Kray
07
Trịnh Gia
Jack - J97
08
Trót Trao Duyên
NB3 Hoài Bảo, CT
09
Sao Cũng Được
Thành Đạt
10
Thủy Chung
Thương Võ, K-ICM, ACV
11
Kiếp Má Hồng
Tú Na, Tiểu Nhi
14
Kìa Bóng Dáng Ai
Pháo, Sterry
15
Tòng Phu
Keyo
16
Mong Một Ngày Anh Nhớ Đến Em
Huỳnh James, Pjnboys
17
Cưới Hông Chốt Nha
Út Nhị Mino, Đỗ Thành Duy, NH4T
18
Không Đâu Bằng Nhà
Phùng Ngọc Huy
Người khác đang nghe