Bảng xếp hạng Việt Nam

Bảng xếp hạng Việt Nam
01
Ngoài 30
Thái Học
02
Bật Tình Yêu Lên
Tăng Duy Tân, Hòa Minzy
03
Gió
JanK
04
Phố Hoa Lệ
Chu Bin
05
Là Anh
Phạm Lịch, BMZ
08
Thị Mầu
Hòa Minzy, Masew
09
Cuối Cùng Thì
Jack - J97
10
Hoa Cưới
Đạt Long Vinh, CT
12
nếu lúc đó
tlinh, 2Pillz
13
Chốn Phồn Hoa
Châu Khải Phong, ACV
14
Khuất Lối
H-Kray
15
Quả Phụ Tướng
Dunghoangpham
17
Hoa Cưới (Remix)
Đạt Long Vinh, DJ Bibo, CT
19
11:11
MiiNa, RIN9, DREAMeR
20
Sắc Ngọc Ngà
Hữu Trí
Người khác đang nghe