Nhạc Hoa Nghe Trước Khi Ngủ

Nhạc Hoa Nghe Trước Khi Ngủ
01
Năm Tháng Bình An / 岁岁平安
Lý Vũ Xuân, Tiêu Chiến
04
Nhân Gian Nguyệt / 人间月
An Tử và Cửu Muội
06
Bất Vong / 不忘
Vương Nhất Bác
08
星星 / Ngôi Sao
Sữa Bò Cà Phê
11
Niệm / 念
Hồ Hạ
12
Sơ Kiến / 初见
Dư Chiêu Nguyên, Diệp Lý
13
Bất Tiện / 不羡
SING Nữ Đoàn
16
Thật Ư, Thật Ư / 知否知否
Úc Khả Duy, Hồ Hạ
20
Quy Khứ Lai Hề / 归去来兮
Diệp Huyền Thanh
23
Đại Ngư / 大鱼
Châu Thâm
25
Chỉ Muốn Bình Thường / 只要平凡
Trương Kiệt, Trương Bích Thần
26
Họa Tình / 画情
Diêu Bối Na
28
Nhẫn Biệt Ly / 忍别离
Thôi Tử Cách
29
Không Thể Nói / 不可说 (Hoa Thiên Cốt OST)
Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh
31
Chiêu Diêu / 招摇
Trần Sở Sinh, Hồ Sa Sa
33
Lạnh Lẽo / 凉凉
Trương Bích Thần, Dương Tông Vỹ
38
Vô Quy / 无归
Diệp Lý
41
Bất Nhiễm / 不染
Mao Bất Dịch
42
Hoa Hồng Đỏ / 红蔷薇
Trương Lương Dĩnh