Nhạc Hoa Hôm Nay Nghe Gì?

Nhạc Hoa Hôm Nay Nghe Gì?
08
Thiếu Niên / 少年
Mộng Nhiên
20
Boom
Lay
23
Cô Phương Tự Thưởng
Dương Tiểu Tráng
26
U're Mine
UNINE
34
Thiên Sứ Bình Phàm
Đặng Tử Kỳ
35
Paranoid
Elvis Wang
37
Walking On The Moon
Lộc Hàm
38
Vô Cảm / 无感
Vương Nhất Bác
40
Ca Khúc Chói Tai
Kiếm Tiên
41
Mù Mịt
Luân Tang
42
Hỉ / 囍
Cát Đông Kỳ
43
Nguyên Dạ / 元夜
Hoàng Thi Phù
45
Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你
Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương
49
Xuất Sơn / 出山
Hoa Chúc, Vương Thắng Nam