Lofi Việt Nhẹ Nhàng (Vol. 3) - V.A

Lofi Việt Nhẹ Nhàng (Vol. 3) - V.A
01
Chọn Ai Cũng Sai (Lofi Version)
Đinh Ứng Phi Trường, Freak D
02
Kẻ May Mắn (Lofi Version)
Gin Tuấn Kiệt, Freak D
03
Níu Duyên (Lofi Version)
Lê Bảo Bình, Vux
04
Lời Nói Điêu Trên Môi Em (Lofi Version)
Đỗ Nguyên Phúc, Lil Zpoet, Freak D
06
Giữ Ai Đó Đổi Thay (Lofi Version)
Trịnh Thiên Ân, Freak D
07
Ngừng Nhắc Tên Nhau (Lofi Version)
Lý Tuấn Kiệt, CaoTri
11
Hẹn Yêu (Lofi Version)
Phan Yến Nhi, Freak D
12
Cứ Ngỡ Là Anh (Lofi Version)
Đinh Tùng Huy, NĐQ
14
Nhạt (Lofi Version)
Phan Mạnh Quỳnh
19
Cho Nhau Lý Do Riêng (Lofi Version)
Trương Khải Minh, Fireprox
Người khác đang nghe