Thà Như Giọt Mưa - V.A

Thà Như Giọt Mưa - V.A
01
Thà Như Giọt Mưa
Quốc Thiên
02
Sa Mưa Giông
Phương Mỹ Chi
03
Mưa Ngâu
Uyên Trang
04
Mưa Bụi Ngày Xưa
Ngọc Khang
09
Mưa Tím
Trần Thái Hòa
12
Cõi Nhớ
Dương Hồng Loan, Lưu Chí Vỹ
13
Bài Ca Kỷ Niệm
Minh Tuyết, Quang Lê
Người khác đang nghe