Mưa Chiều Miền Quê - V.A

Mưa Chiều Miền Quê - V.A
01
Hai Mùa Mưa
Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
04
Thành Phố Mưa Bay
Đan Nguyên
05
Buồn
Lệ Quyên
06
Mưa Rừng
Dương Hồng Loan
07
Ngoài Trời Đổ Mưa
Ngọc Huyền, Vũ Linh
10
Mùa Mưa Đi Qua
Chế Linh, Phương Dung
12
Giả từ đêm mưa
Đan Trường
13
Mưa Bụi
Cẩm Ly, Quốc Đại
Người khác đang nghe