Mưa Chiều Miền Quê - V.A

Mưa Chiều Miền Quê - V.A
01
Hai Mùa Mưa
Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan
04
Mưa Đêm Ngoại Ô
Như Quỳnh, Hoàng Oanh
05
Thành Phố Mưa Bay
Đan Nguyên
06
Buồn
Lệ Quyên
07
Mưa Rừng
Dương Hồng Loan
08
Ngoài Trời Đổ Mưa
Ngọc Huyền, Vũ Linh
12
Mùa Mưa Đi Qua
Chế Linh, Phương Dung
14
Giả từ đêm mưa
Đan Trường
15
Mưa Bụi
Cẩm Ly, Quốc Đại
Người khác đang nghe