Tìm kiếm toàn bộ kết quả trên Z i n g M P 3, N h a c C u a T u i, C h i a S e N h a c, K e e n g, ...

Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
03
Vây Giữ (沦陷)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
04
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
06
Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím Năm (输入法打可爱按第五) (Live)
Mễ Tạp (Mika), Cao Khanh Trần, Ngô Vũ Hằng, Tiết Bát Nhất, Trương Tinh Đặc, Tằng Hàm Giang, Cúc Tịnh Y
08
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安, 你叫故里)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
09
Hồng Mã (红马)
Hứa Lam Tâm
12
Cười Đi (笑吧)
Tỉnh Lung
13
Sương Mù (雾里)
Diêu Lục Nhất
17
Thiên Vấn (天问)
Lưu Vũ Ninh
18
Như Xưa (如故)
Trương Bích Thần
20
Kiêu (骁)
Tỉnh Lung, Tỉnh Địch Nhi
24
Vô Ngu (无虞)
Lý Tử Đình, Tỉnh Lung
28
Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版)
Áo Tư Tạp, Cao Khanh Trần, Lưu Vũ, Lực Hoàn (Rikimaru), Ak Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, Tán Đa (Santa), Châu Kha Vũ
30
Tới Trễ (来迟)
Đới Vũ Đồng
31
Nửa Đời Tuyết (半生雪)
Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)
38
Viết Tiếp (续写)
Thiện Y Thuần
39
Nếu (若)
Kim Mân Kỳ
40
Thanh Trừ (清空)
Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
41
Kén (茧)
Châu Thâm
42
Trời Mưa Rồi Là Anh Đang Nhớ Em (下雨了是我在想你) (Live)
Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Hà Ngật Phồn, Lợi Lộ Tu, Nhậm Dận Bồng, Trịnh Nãi Hinh
44
We Rock
Youth With You 3
50
Sa Vào Tình Yêu (陷入爱情)
Hy Lâm Na Y Cao, Mễ Tạp (Mika)
51
Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live)
Lưu Vũ, Bá Viễn, Ngô Hải, Vũ Sinh Điền Cử Võ, Trương Hân Nghiêu, Mạnh Mỹ Kỳ
53
Như Một (如一)
Nhậm Gia Luân
54
Thiên Nhai Khách (天涯客)
Trương Triết Hạn, Cung Tuấn
56
Nana Party (Live)
Tán Đa (Santa), Phó Tư Siêu, Tỉnh Lung, Ngụy Tử Việt, Tạ Hưng Dương, Trương Đằng, Mao Hiểu Đồng
57
Hoàng Hôn Và Gió Đêm (落日与晚风)
IN-K, Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
58
Anh Đừng Nhớ Đến Em (你就不要想起我) (Live)
Du Canh Dần, Cao Khanh Trần, Mễ Tạp (Mika), Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc
60
Ring Ring Ring
Bất Thị Hoa Hỏa Nha
65
Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版)
Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Lợi Lộ Tu, Mễ Tạp (Mika), Khánh Liên, Ngô Vũ Hằng, Tiết Bát Nhất, Trương Gia Nguyên
66
Không Bằng (不如)
Tần Hải Thanh
69
Mê (迷)
Thái Từ Khôn
71
Lời Của Gió (风的话)
Trần Trác Tuyền
75
Khách Mời (嘉宾)
Lộ Phi Văn
77
Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万)
Thâm Hải Ngư Tử Tương
78
Tom & Jerry (Live)
Ngụy Hồng Vũ
79
Thẩm Viên Ngoại (沈园外)
A YueYue, Lệ Cách, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
86
Lạc Sa (落砂)
Kim Mân Kỳ
88
Đặt Bút (落墨)
Chung Hán Lương
93
Đã Lâu Không Gặp (好久不见)
Lục Chính Đình Lil Jet
95
Vui Vẻ (雀跃)
Nhậm Nhiên
96
Lui Giữ (退守)
Y Cách Tái Thính, Vương Vũ Đồng
100
Thuận Gió (顺风)
Triệu Bối Nhĩ
XEM PHIM ONLINE
Người khác đang nghe