Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
03
Vây Giữ (沦陷)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
04
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
05
Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím Năm (输入法打可爱按第五) (Live)
Mễ Tạp (Mika), Cao Khanh Trần, Ngô Vũ Hằng, Tiết Bát Nhất, Trương Tinh Đặc, Tằng Hàm Giang, Cúc Tịnh Y
08
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安, 你叫故里)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
09
Hồng Mã (红马)
Hứa Lam Tâm
12
Cười Đi (笑吧)
Tỉnh Lung
14
Trong Sương Mù (雾里)
Diêu Lục Nhất
20
Thiên Vấn (天问)
Lưu Vũ Ninh
21
Như Xưa (如故)
Trương Bích Thần
23
Kiêu (骁)
Tỉnh Lung, Tỉnh Địch Nhi
27
Vô Ngu (无虞)
Lý Tử Đình, Tỉnh Lung
29
A Y Mạc (阿衣莫) (DJ沈念版)
Tổ Hợp A Cát Thái
32
Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版)
Áo Tư Tạp, Cao Khanh Trần, Lưu Vũ, Lực Hoàn (Rikimaru), Ak Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, Tán Đa (Santa), Châu Kha Vũ
34
Tới Trễ (来迟)
Đới Vũ Đồng
35
Nửa Đời Tuyết (半生雪)
Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)
43
Viết Tiếp (续写)
Thiện Y Thuần
44
Nếu (若)
Kim Mân Kỳ
45
Thanh Trừ (清空)
Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
46
Trời Mưa Rồi Là Anh Đang Nhớ Em (下雨了是我在想你) (Live)
Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Hà Ngật Phồn, Lợi Lộ Tu, Nhậm Dận Bồng, Trịnh Nãi Hinh
47
Kén (茧)
Châu Thâm
49
We Rock
Youth With You 3
57
Sa Vào Tình Yêu (陷入爱情)
Hy Lâm Na Y Cao, Mễ Tạp (Mika)
58
Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live)
Lưu Vũ, Bá Viễn, Ngô Hải, Vũ Sinh Điền Cử Võ, Trương Hân Nghiêu, Mạnh Mỹ Kỳ
59
Ảo Ảnh (海市蜃楼)
Tam Thúc Thuyết
60
Thiên Nhai Khách (天涯客)
Trương Triết Hạn, Cung Tuấn
61
Như Một (如一)
Nhậm Gia Luân
63
Anh Đừng Nhớ Đến Em (你就不要想起我) (Live)
Du Canh Dần, Cao Khanh Trần, Mễ Tạp (Mika), Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc
64
Nana Party (Live)
Tán Đa (Santa), Phó Tư Siêu, Tỉnh Lung, Ngụy Tử Việt, Tạ Hưng Dương, Trương Đằng, Mao Hiểu Đồng
65
Hoàng Hôn Và Gió Đêm (落日与晚风)
IN-K, Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
68
Định Cách (定格)
Nhan Nhân Trung
69
Ring Ring Ring
Bất Thị Hoa Hỏa Nha
71
Tuyên Khắc (镌刻)
Trương Bích Thần
74
Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版)
Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Lợi Lộ Tu, Mễ Tạp (Mika), Khánh Liên, Ngô Vũ Hằng, Tiết Bát Nhất, Trương Gia Nguyên
75
Không Bằng (不如)
Tần Hải Thanh
80
Mê (迷)
Thái Từ Khôn
81
Thời Tiết Mưa Nhỏ (小雨天气)
yihuik Dĩ Tuệ, Hắc Nhân Lý Quỳ Noisemakers, Thập Thất Thảo
83
Thán (叹)
Ngải Thần
86
Lời Của Gió (风的话)
Trần Trác Tuyền
87
Lặn Xuống (下潜)
Xuyên Thanh, Morerare
90
Khách Mời (嘉宾)
Lộ Phi Văn
92
Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万)
Thâm Hải Ngư Tử Tương
93
Thẩm Viên Ngoại (沈园外)
A YueYue, Lệ Cách, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
94
Tom & Jerry (Live)
Ngụy Hồng Vũ
95
Thán (叹)
Hoàng Linh, Tăng Duy Tân
100
Lạc Sa (落砂)
Kim Mân Kỳ
Người khác đang nghe