Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
05
Thiên Vấn (天问)
Lưu Vũ Ninh
06
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
11
Thanh Trừ (清空)
Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
14
Lời Của Gió (风的话)
Trần Trác Tuyền
15
Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万)
Thâm Hải Ngư Tử Tương
17
Tom & Jerry (Live)
Ngụy Hồng Vũ
18
Thẩm Viên Ngoại (沈园外)
A YueYue, Lệ Cách, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
19
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
23
Đặt Bút (落墨)
Chung Hán Lương
26
Phong Hoa (风花)
Quan Hiểu Đồng, Hầu Minh Hạo
28
Hoa Nguyện (花愿)
Đàm Tùng Vận
29
Tâm Niệm (心心念念)
Dương Thiên Hoa
30
Kiêu Cơ (枭姬)
Y Cách Tái Thính, Dương Nhất Ca
38
Hồng Mai Phi (红梅妃)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
40
Xích Linh (赤伶)
Đàm Tinh
42
Thiên Nhai Khách (天涯客)
Trương Triết Hạn, Cung Tuấn
50
Rung Động (心动)
Lưu Vũ Ninh
55
Vây Giữ (沦陷)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
56
Một Năm Mới (新的一年)
Lưu Đức Hoa, Tiêu Ương
57
Hoa Thư (花信)
Hầu Minh Hạo
59
Cố Nhân (故人)
Diệp Lý
60
Túy Hiệp Thán (醉侠叹)
Y Cách Tái Thính, Trì Niên
62
Cô Mộng (孤梦)
Trương Triết Hạn
64
Thanh Thanh Niệm (声声念)
Hồ Hạ, Dương Thiên Hoa
67
Cố Mộng Ngâm (故梦吟)
Y Cách Tái Thính, Phi Nhược
68
Xóa Sạch (清空)
Ngải Thần
71
Vô Tâm (无心)
Diệp Lý
74
Trời Tròn Đất Vuông (天圆地方)
Đẳng Thập Ma Quân, Cố Cung
75
Vị Giải Trường An Mê (未解长安谜)
Y Cách Tái Thính, Trần Thập Nguyệt
76
Trục Thời Gian (时间轴)
Âm Khuyết Thi Thính, Vương Tử Ngọc
77
Tinh Hà (星河)
Ngô Tuyên Nghi
78
Tửu Lệnh (酒令)
Man Tiểu Man Đồng Học
84
Không Thán Hề (空叹兮)
Ngạo Thất Gia
87
Túy Thanh Hoan (醉清欢)
Quan Hiểu Đồng
89
Nửa Tỉnh Nửa Say (一半清醒一半醉)
Hoàng Tĩnh Mỹ, Kiều Dương
92
Nếu Như (如果)
Lưu Tích Quân
100
Thời Điểm Khi Anh Yêu Em (爱我的时候)
Thiện Y Thuần, Châu Hưng Triết
Đang quá HOT
02
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
Người khác đang nghe