Bảng xếp hạng C-POP

Bảng xếp hạng C-POP
04
Giây Tiếp Theo (下一秒)
Trương Bích Thần
07
Kung Fu Fighting (Celebration Time)
Shanghai Roxi Musical Studio Choirs, Metro Voices London
09
Dust (尘埃)
Hứa Nguỵ Châu
17
Nhất Tiếu Khuynh Thành (一笑倾城)
Trương Hách, Bạch Vũ, Trương Bân Bân, Thôi Hàng, Trịnh Nghiệp Thành
18
China-PiPa
Từ Mộng Viên
20
Nếu Hải có Nhân
Hàn Cảnh Du, Hứa Nguỵ Châu
24
Em Nói (你说)
Dịch Dương Thiên Tỉ
26
Nhớ Mà Không Thể Nói
Thôi Tử Cách
27
We Are One
Úc Khả Duy
28
Bước Chầm Chậm
Hứa Nguỵ Châu
29
Nếu Như (如果)
Hướng Hạo
31
Lời Của Cây (树读)
Vương Tuấn Khải
32
China-P
Từ Mộng Viên
36
Từ Nay Về Sau (From Now On (从此以后)
Ngô Diệc Phàm (吴亦凡)
37
China-X (VIP Mix)
Từ Mộng Viên
40
Một Bản Song Ca (一首对唱)
Chu Nguyên Băng, Li Yitong (SNH48)
42
Điển ngục ti/ 典狱司
Âm Tần Quái Vật
43
Luân Hãm (沦陷)
Lý Gia Cách
44
Hải Nhược Hữu Nhân (海若有因)
Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du
45
Mùa chia ly/ 分手季
Trần Thu Thực/ 陈秋实
47
Hoạ (画)
Đặng Tử Kỳ
58
Bedtime Stories (床邊故事)
Châu Kiệt Luân
60
Phù Tru
Trương Kiệt
64
Độ Hồng Trần (渡紅塵)
Trương Bích Thần
66
China-Rain
Từ Mộng Viên
67
Luyến Ca (恋歌)
Hương Hương
69
Thanh Y Dao (青衣谣)
Úc Khả Duy
70
Số Mười Phố Yên Đại Tà (烟袋斜街十号)
La Nhất Hàng, Cung Chính, Dương Hy, Khang Dung, Phó Hiểu
75
Bước Chầm Chậm
Hứa Nguỵ Châu
76
Thiên Mộng (千梦)
HITA, Aki A Kiệt
80
Luyến Ca (恋歌)
Hương Hương
82
Phù Tru (浮诛)
Trương Kiệt
92
Cute
Từ Mộng Viên
93
From Now On
Ngô Diệc Phàm
94
Hoa Rơi (落花)
Đồng Lệ
99
Độ Hồng Trần (渡紅塵)
Trương Bích Thần
Realtime - Người khác đang nghe
Có thể bạn muốn nghe
Đào Hoa Nặc (桃花诺)
Đặng Tử Kỳ
Mang Chủng
Âm Khuyết Thi Thính, Triệu Phương Tịnh
Mojito
Châu Kiệt Luân
Đâm (撞)
Tất Thư Tận
Yêu Nhiên Mộng (夭然梦)
Nghê Mạc Vấn
Gặp Em Đúng Lúc
Hoàng Vương
Đồng Thoại
Quang Lương
Yêu Tựa Kiếp (爱字劫)
Đổng Trinh, Dư Phong