Bảng xếp hạng K-POP

Bảng xếp hạng K-POP
01
BTBT
B.I, Soulja Boy, DeVita
02
Zoom
Jessi
03
NANANA
GOT7
04
But You
iKON
05
Two
Two
GOT7
06
That That
PSY, Suga
07
Upside Down
Kang Daniel
08
Be My Birthday
Ha Hyun Sang
09
Once Again
Winter, NingNing
10
Truth
GOT7
12
Still Life
Big Bang
15
Gosh
Jessi
16
Purr
VIVIZ, Kep1er
17
Deeply
HEN
Người khác đang nghe