Bảng xếp hạng K-POP

Bảng xếp hạng K-POP
01
No Thanks
Hyolyn
02
Attention
Dã Sinh Tam Thập
03
Sneakers
ITZY
04
Pop!
Nayeon
05
My You
Jungkook (BTS)
06
Lemon
Loco, Hwasa
07
Road
Shaun
08
Flip That
Loona
10
Test Me
Xdinary Heroes
12
Strawberry Cake
Xdinary Heroes
13
Hype Boy
Dã Sinh Tam Thập
14
Cheers
Seventeen
15
Sparkling
Chung Ha
16
Love Countdown
Nayeon, Wonstein
17
I Love U
Winner
18
Somebody!
Loco, Hwasa
19
Evening
Yuju, BIG Naughty
20
_World
Seventeen
Người khác đang nghe