Bảng xếp hạng K-POP

Bảng xếp hạng K-POP
01
NANANA
GOT7
02
BTBT
B.I, Soulja Boy, DeVita
03
Zoom
Jessi
04
Two
Two
GOT7
05
That That
PSY, Suga
06
Upside Down
Kang Daniel
07
Be My Birthday
Ha Hyun Sang
08
Once Again
Winter, NingNing
09
Truth
GOT7
12
But You
iKON
13
Gosh
Jessi
14
Purr
VIVIZ, Kep1er
15
Deeply
HEN
18
Still Life
Big Bang
Người khác đang nghe