Bảng xếp hạng K-POP

Bảng xếp hạng K-POP
01
BTBT
B.I, Soulja Boy, DeVita
02
NANANA
GOT7
03
Zoom
Jessi
04
Two
Two
GOT7
05
Be My Birthday
Ha Hyun Sang
06
Once Again
Winter, NingNing
07
That That
PSY, Suga
08
Truth
GOT7
11
Upside Down
Kang Daniel
12
But You
iKON
13
Gosh
Jessi
14
Deeply
HEN
17
Still Life
Big Bang
20
Bring It On
ONEUS
Người khác đang nghe