Tìm kiếm toàn bộ kết quả trên Z i n g M P 3, N h a c C u a T u i, C h i a S e N h a c, K e e n g, ...

Ngược Sáng / 逆光 (Live) - Dương Ngọc Oánh (Yang Yu Ying), Hồ Tịnh (Hu Jing), Na Anh (Na Ying), Trương Bá Chi (Cecilia Cheung), Vương Âu (Angel Wang)

Nguồn: n h a c c u a t u i . c o m

Người khác đang nghe
Bảng chất lượng âm thanh trên Tinmp3
128k 320k Lossless
+ +
+ X X
+ + X
+ X
Nghe online, Tải về
Góp ý: tinmp3.com@gmail.com