Cao Ốc 20
Đạt G, B Ray, Masew, K-ICM
Mượn Rượu Tỏ Tình (Remix)
HIEUTHUHAI, Right, Emily.
Bước
Đạt Dope
Mặt Trăng
Bùi Lan Hương, GTM, ICD
Phía Sau Em
Kay Trần, Binz
Tỏa Sáng
R.I.C, F
LAVIAI (feat. HIEUTHUHAI & 2PILLZ)
WXRDIE, HIEUTHUHAI, 2PILLZ
Realtime - Người khác đang nghe