Search all results on Z i n g M P 3, N h a c C u a T u i, C h i a S e N h a c, K e e n g, ...

Trending C-POP

Trending C-POP
03
Vây Giữ (沦陷)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
04
Tây Lâu Biệt Tự (西楼别序)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
06
Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím Năm (输入法打可爱按第五) (Live)
Mễ Tạp (Mika), Cao Khanh Trần, Ngô Vũ Hằng, Tiết Bát Nhất, Trương Tinh Đặc, Tằng Hàm Giang, Cúc Tịnh Y
08
Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安, 你叫故里)
Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
09
Hồng Mã (红马)
Hứa Lam Tâm
12
Cười Đi (笑吧)
Tỉnh Lung
13
Sương Mù (雾里)
Diêu Lục Nhất
19
Thiên Vấn (天问)
Lưu Vũ Ninh
21
Như Xưa (如故)
Trương Bích Thần
22
Kiêu (骁)
Tỉnh Lung, Tỉnh Địch Nhi
25
Vô Ngu (无虞)
Lý Tử Đình, Tỉnh Lung
29
Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版)
Áo Tư Tạp, Cao Khanh Trần, Lưu Vũ, Lực Hoàn (Rikimaru), Ak Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ, Tán Đa (Santa), Châu Kha Vũ
30
Tới Trễ (来迟)
Đới Vũ Đồng
32
Nửa Đời Tuyết (半生雪)
Thất Thúc (Diệp Trạch Hạo)
39
Viết Tiếp (续写)
Thiện Y Thuần
40
Nếu (若)
Kim Mân Kỳ
41
Thanh Trừ (清空)
Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
42
Trời Mưa Rồi Là Anh Đang Nhớ Em (下雨了是我在想你) (Live)
Lâm Mặc, Cam Vọng Tinh, Hà Ngật Phồn, Lợi Lộ Tu, Nhậm Dận Bồng, Trịnh Nãi Hinh
43
Kén (茧)
Châu Thâm
44
We Rock
Youth With You 3
51
Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live)
Lưu Vũ, Bá Viễn, Ngô Hải, Vũ Sinh Điền Cử Võ, Trương Hân Nghiêu, Mạnh Mỹ Kỳ
52
Sa Vào Tình Yêu (陷入爱情)
Hy Lâm Na Y Cao, Mễ Tạp (Mika)
54
Như Một (如一)
Nhậm Gia Luân
55
Thiên Nhai Khách (天涯客)
Trương Triết Hạn, Cung Tuấn
57
Anh Đừng Nhớ Đến Em (你就不要想起我) (Live)
Du Canh Dần, Cao Khanh Trần, Mễ Tạp (Mika), Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc
58
Nana Party (Live)
Tán Đa (Santa), Phó Tư Siêu, Tỉnh Lung, Ngụy Tử Việt, Tạ Hưng Dương, Trương Đằng, Mao Hiểu Đồng
59
Hoàng Hôn Và Gió Đêm (落日与晚风)
IN-K, Vương Hân Thần, Tô Tinh Tiệp
61
Ring Ring Ring
Bất Thị Hoa Hỏa Nha
62
Định Cách (定格)
Nhan Nhân Trung
66
Không Bằng (不如)
Tần Hải Thanh
68
Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版)
Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Lợi Lộ Tu, Mễ Tạp (Mika), Khánh Liên, Ngô Vũ Hằng, Tiết Bát Nhất, Trương Gia Nguyên
71
Mê (迷)
Thái Từ Khôn
75
Lời Của Gió (风的话)
Trần Trác Tuyền
76
Khách Mời (嘉宾)
Lộ Phi Văn
77
Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万)
Thâm Hải Ngư Tử Tương
80
Thẩm Viên Ngoại (沈园外)
A YueYue, Lệ Cách, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã
82
Tom & Jerry (Live)
Ngụy Hồng Vũ
87
Đặt Bút (落墨)
Chung Hán Lương
89
Lạc Sa (落砂)
Kim Mân Kỳ
91
Thời Tiết Mưa Nhỏ (小雨天气)
yihuik Dĩ Tuệ, Hắc Nhân Lý Quỳ Noisemakers, Thập Thất Thảo
96
Đã Lâu Không Gặp (好久不见)
Lục Chính Đình Lil Jet
98
Vui Vẻ (雀跃)
Nhậm Nhiên
99
Lui Giữ (退守)
Y Cách Tái Thính, Vương Vũ Đồng
100
Thuận Gió (顺风)
Triệu Bối Nhĩ
Others are listening