Đen

Đen
03
Hai Triệu Năm
Đen, Biên
04
Làm Gì Phải Hốt
JustaTee, Hoàng Thuỳ Linh, Đen
05
Đi Theo Bóng Mặt Trời
Đen, Giang Nguyễn
06
Trạm Dừng Chân
Kimmese, Đen
08
Một Triệu Like
Đen, Thành Đồng
09
Một Triệu Like
Đen, Thành Đồng
10
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
Đang quá HOT
02
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
Người khác đang nghe
Có thể bạn muốn nghe
Cả Ngàn Lời Chúc
Rhymastic, Suboi
Dân Chơi Xóm
RPT MCK, JustaTee
3 1 0 7
W/n, Duongg, Nâu
Ghé Qua
Dick, Tofu, PC
M.A.Y
RPT MCK, Duy Andy, Yuno Bigboi
Đây Là Rap Việt
Karik, Wowy, Karik, Suboi, Binz, Rhymastic, JustaTee