Đen

Đen
01
Trốn Tìm
Đen, MTV
02
Đi Về Nhà
Đen, JustaTee
03
Tan Ka Ka A.K.A Ganja
JGKiD, Đen, EmceeL, KraziNoyze, DSK
08
Loving You Sunny (Live)
Đen, Kimmese
10
Mơ
Đen, Hậu Vi
Người khác đang nghe