LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: tinmp3.com@gmail.com
Quảng cáo trên desktop
Vị trí Giá
1. PC Top Player Mp3 (728 x 90) 5,000,000 VND/tháng
2. PC Siderbar 1 (300 x 250) 4,000,000 VND/tháng
3. PC Siderbar 2 (300 x 250) 3,500,000 VND/tháng
4. PC Bottom Content (728 x 90) 2,000,000 VND/tháng
Quảng cáo trên mobile
Vị trí Giá
1. Mobile Top Player Mp3 (320 x 50) 4,000,000 VND/tháng
2. Mobile Catfish (320 x 50) 5,000,000 VND/tháng